Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor INP PAN, adwokat, kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J.

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor INP PAN, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Inspektor ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.